Λαϊκά παραμύθια από τη Λίλη Λαμπρέλλη, 22 Νοεμβρίου 2017, 19.00, Εθνικό Αατεροσκοπείο Αθηνών

Λαϊκά παραμύθια από τη Λίλη Λαμπρέλλη

22 Νοεμβρίου 2017, Τετάρτη, 19.00
Εθνικό Αατεροσκοπείο Αθηνών